Styrelse

Ordförande

Carl-Göran Bjurman
Tel: 073-686 72 77
E-post: calle.bjurman@gmail.com

Vice ordförande

Olov Thunman
Tel: 026-21 91 86
E-post: olovthunman@gmail.com

Kassör 

Ilona Lagnert
Tel: 026-13 16 60, 070-674 42 26
E-post: ilona@lagnert.se

Sekreterare

Ingemar Johansson
Tel: 026-27 12 05, 070-653 04 60
E-post: ingjo44@gmail.com

Webbsida, medlemsregister

Sigurd Johansson
tel: 070-812 61 10
E-post: sig.johansson@tele2.se

Ingemar Johansson
Tel: 026-27 12 05, 070-653 04 60
E-post: ingjo44@gmail.com

Ledamöter

Mats Montell
Tel: ‭026-27 56 44‬
E-post: mats.montell@hotmail.com

Ann Thunman
Tel: 026-21 91 86‬, 073-638 98 38‬
E-post: annthunman@gmail.com